วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2552

การทำนามบัตร

1. เปิดโปรแกรม Photoshop ขึ้นมา
2. คลิกเมนู File --> New
3. ตั้งค่าในช่องความกว้างและความสูงเป็น 8.9 ซม. X 5.3 ซม.(แนวนอน)
4. หารูปจาก internet เพื่อนำมาทำเป็นฉากหลัง จากนั้นให้ทำการคัดลอกไว้ (คลิกขวาที่รูปภาพที่ต้องการแล้วเลือกคำสั่ง COPY)
5. สลับหน้าต่างกลับมาที่โปรแกรม Photoshop
6. คลิกเมนู Edit --> Paste รูปที่คัดลอกจาก Internet จะปรากฏขึ้นมาแต่ยังไม่ได้ขนาดที่ต้องการ
7. ทำการย่อ-ขยายรูปภาพ โดยการคลิกที่เมนู Edit --> Free Transform เพื่อปรับขนาดของรูปให้ได้ขนาดตามต้องการเสร็จแล้วกดปุ่ม Enter เพื่อสั่งให้รูปนั้นเปลี่ยนขนาดตามที่ได้ปรับเปลี่ยนไว้ (กด Esc เพื่อยกเลิกการทำงาน รูปจะกลับมาเป็นขนาดเดิม)
8. พิมพ์ข้อความลงในชิ้นงาน โดยคลิกที่เครื่องมือ Type Tool แล้วทำดังนี้
8.1 คลิกในพื้นที่ทำงาน แล้วทำการพิมพ์ชื่อ นามสกุลของเจ้าของนามบัตร เสร็จแล้วคลิกที่ Move
8.2 ทำการเคลื่อนย้ายข้อความให้อยู่ในตำแหน่งที่ต้องการ หากต้องการเปลี่ยนรูปแบบอักษร,ขนาดหรือสี ให้คลิกที่ Type Tool อีกครั้งแล้วเลือกที่ Option ได้เลย (อย่าลืมเลือกเสร็จแล้วคลิกที่ Move)
8.3 ทำตามขั้นตอน 8.1 และ 8.2 แล้วพิมพ์ตำแหน่งเจ้าของนามบัตรลงไป(ถ้ามี)
8.4 ทำตามขั้นตอน 8.1 และ 8.2 แล้วพิมพ์ชื่อบริษัท, ที่อยู่, เบอร์ติดต่อ, e-mail, เว็บไซต์ (ถ้ามี)ขั้นตอนนี้ไม่มีอะไรมากตบแต่งให้สวยงาม ก็จบแล้วครับ

ขั้นตอนการนำไปวางบนกระดาษ 4*6 นิ้ว
1. ทำการรวมเลเยอร์ทั้งหมดเสียก่อน ด้วยการคลิกที่เมนู แล้วเลือกคำสั่ง Merge
2. จากนั้นเปิดกระดาษ 4*6 นิ้วขึ้นมา
3. แล้วใช้เครื่องมือ Move ลากนามบัตรมาวางในกระดาษ 4*6 นิ้ว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น